0

aplikacje

id #2576403 18.11.2021

inspektor ochrony zabytków

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków

20-113 Lublin ul.Archidiakońska 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wpisu zabytków do rejestru, w celu zapewnienia prawnej ochrony zabytków
 • prowadzi sprawy z zakresu rejestru zabytków i ewidencji zabytków
 • opiniuje programy opieki nad zabytkami, ewidencji zabytków, w celu ustanowienia prawnej ochrony zabytków
 • przygotowuje dokumentację konserwatorską zabytków architektury i sztuki (m.in.fotograficzną, opisową), w celu gromadzenia informacji o zabykach


Warunki pracy

praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • zdolności analityczne
 • umiejętność i łatwość precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli w języku polskim w mowie i piśmie (redagowanie tekstów)
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy i komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • dokładność i systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadzczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
  ul. Archidiakońska 4
  20-113 Lublin
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Sosnowiec 25.11.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kalisz 26.11.2021
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 26.11.2021
  Specjalista ds. Obsługi Magazynowej 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more