0

aplikacje

id #2576402 18.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw przeciwdziałania narkomanii w Zespole do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Departament Nadzoru nad Chemikaliami

03-729 Warszawa ul. Targowa 65

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje plany, sprawozdania oraz aktualizuje wewnętrzne procedury, regulaminy związane z obszarem działania Departamentu Nadzoru nad Chemikaliami
 • Analizuje zarządzenia, notyfikacje i inne akty prawne związane z obszarem działania Departamentu Nadzoru nad Chemikaliami
 • Obsługuje europejskie bazy danych dedykowane prekursorom narkotyków kategorii 2 i 3
 • Zbiera, analizuje oraz gromadzi informacje w zakresie zadań Zespołu ds. Przeciwdziałania Narkomanii na potrzeby powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
 • Uczestniczy w czynnościach kontrolnych w zakresie realizacji zadań Zespołu ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w godz. 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość prawa dot. obrotu prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3 z krajami trzecimi
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności organizacyjne, interpersonalne
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Łatwość i chęć przyswajania nowej wiedzy
 • Posiadanie obywatelstwa
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Garwolin 21.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista ds. płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Operator Produkcji - I ZMIANA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more