0

aplikacje

id #2576400 18.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw weryfikacji poprawności wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

60-529 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych przez inne organy oraz realizacja pozostałych uprawnień z art. 76 ustawy ooś oraz przygotowywanie stosownych wystąpień do odpowiednich organów i sądów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • koordynacja pod względem prawnym i proceduralnym działań Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko we współpracy z kierownikami oddziałów i radcami prawnymi urzędu.
 • redagowanie zbiorczych opinii i stanowisk z Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko do dokumentów rządowych i projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział,
 • współpraca z pełnomocnikiem ds. zamówień publicznych i przygotowanie niezbędnej dokumentacji w sprawach zamówień publicznych realizowanych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,


Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


– Budynek wyposażony w windę osobową,


– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,


- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,


- Zagrożenie korupcją,


-  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),


- presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,


stres związany z kontaktami z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w szczególności nadzwyczajnych trybów w postepowaniu administracyjnym,
 • umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
 • umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • asertywność i kreatywność,
 • umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji,
 • znajmość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • znajomość ustaw:  O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Prawo ochrony środowiska, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Katowice 24.11.2021
Dyrektor Zarządzający 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chojnów 22.11.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more