0

aplikacje

id #2576399 18.11.2021

kontroler weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

34-100 Wadowice Nadbrzeżna 39a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego. Sprawowanie nadzoru nad produkcją produktów (żywności) pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym
 • Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w wydzielinach i wydalinach zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt w produktach pochodzenia zwierzęcego, w żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym
 • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i obsługa systemów informatycznych w zakresie wykonywanych zadań


Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na parterze. W budynku brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, skaner, telefon oraz sprzęt i wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz służące do wykonywania badań. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – na obszarze powiatów suskiego i wadowickiego w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piatku. W razie konieczności czynności służbowe poza godzinami pracy. Wyjazdy służbowe poza teren powiatu i województwa w godzinach pracy i poza godzinami pracy. Prowadzenie samochodu służbowego (w tym jazda w trudnym górzystym terenie i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych).Praca na wysokości powyżej 1 metra do 3 metrów. Praca w zmiennych warunkach ( zimno – ciepło, wilgoć, hałas, uciążliwe zapachy, zanieczyszczone powierzchnie, kontakt z materiałem zakaźnym). Praca w obecności zwierząt i w środowisku, w którym przebywają zwierzęta. Stres związany z obsługą podmiotów nadzorowanychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Telefon kontaktowy w sprawie ogłoszonego naboru: 33 873 15 52 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnegoWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie tytuł technika weterynarii ukończone 4 - letnie lub 5 - letnie technikum weterynaryjne lub wyższe z zakresu technologii żywności

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat.
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 28.11.2021
Specjalista/ka ds. Zarządzania Zakupami 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 19.11.2021
KASJER HANDLOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rybnik 24.11.2021
Kasjer/ka w markecie spożywczym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.11.2021
Kasjer/ka w markecie spożywczym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPRZEDAWCA -1/2 ETATU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more