0

aplikacje

id #2576396 18.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Inspekcji Organizacji Nadzoru

48-100 Głubczyce ul. Powstańców 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacja pracy sekretariatu,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, opisywanie faktur oraz ich rejestracja
 • przyjmowanie i kompletowanie zawiadomień
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości tut. organu oraz organizacja przyjęć obywateli w tych sprawach
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień
 • prowadzenie rejestrów stosowanych w inspektoracie, sporządzanie sprawozdań, rocznych planów pracy, ocen, analiz o realizacji zadań
 • kompletowanie, bieżąca ewidencja, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego, akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • porządkowanie wpływających do tut. organu dzienników promulgacyjnych oraz pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań stanowiska pracy
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i innych pism oraz sprawdzanie ich pod względem formalno – prawnym
 • sprawowanie nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie ustalonym przepisami ustawy Prawo budowlane
 • uczestniczenie i prowadzenie postępowań administracyjnych i kontrolnych
 • wnioskowanie do Naczelnika Wydziału w sprawach związanych z działalnością i zadaniami inspektoratu i wydziału
 • nadzór nad realizacją zadań i kompetencji powierzonych gminom
 • obsługa narad organizowanych przez inspektorat
 • dokonywanie zakupów zgodnie z zasadami zamówień publicznych
 • przygotowywanie planów pracy
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Warunki pracy

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


·         liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji,


·         praca przy komputerze powyżej 4 godzin,


·         stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,


·         oświetlenie sztuczne i naturalne.


 


Praca poza siedzibą inspektoratu


 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych z dojazdem na miejsce samochodem służbowym, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane.


 


Warunki pracy:


Występowanie niebezpiecznych warunków pracy: prawdopodobieństwo wykonywania pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów pod działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych.


 


Praca pod presją czasu.


 


Narzędzia pracy:


Komputer i inne urządzenia biurowe, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe, auto służbowe służące do dojazdów na oględziny i kontrole w terenie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Siedziba inspektoratu znajduje się na II piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych jest tylko do parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę.


Praca przy monitorze ekranowym, a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych. Występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Bydgoszcz 26.11.2021
Dyrektor Handlowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 26.11.2021
Specjalista ds. analiz i raportowania 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rawicz 26.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Grudziądz 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kościan 26.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more