0

aplikacje

id #2576395 18.11.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

23-200 Kraśnik Ul. Rzeczycka 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje przemieszczanie, handel i obrót zwierzętami w kraju
 • Pracuje w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • Pobiera próby do badań laboratoryjnych od zwierząt i ze zwierząt
 • Sporządza sprawozdania okresowe, zawiadomienia, raporty, zestawienia, plany, odpowiedzi, wyjasnienia itp.
 • Prowadzi postępowania administracyjne


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w godz. 7.00-15.00

 • obsługa komputera i urządzeń biurowych

 • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

 • kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym

 • obsługa klientów

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowoInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
  ul. Rzeczycka 10
  23-200 Kraśnik
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Kielce 01.12.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Bydgoszcz 01.12.2021
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 02.12.2021
  Młodszy Specjalista ds. księgowości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 02.12.2021
  Specjalista ds. płatności i rozrachunków 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more