0

aplikacje

id #2576391 18.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw spraw kwalifikacji spraw analitycznych w Wydziale Analiz Wstępnych, Departament Informacji Finansowe

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje przebieg transakcji zgłoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
 • Sporządza analizy wstępne.
 • Weryfikuje zasadność zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w związku z wnioskami z jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej.
 • Uzyskuje i gromadzi dokumenty oraz przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych.
 • Identyfikuje nowe obszary ryzyka oraz metody prania pieniędzy i finansowania terroryzmu we współpracy z Wydziałem Modelowania Danych departamentu.
 • Sporządza w języku angielskim zapytania i prowadzi wymianę informacji z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej w zakresie prowadzonych analiz.
 • Testuje nowe rozwiązania wdrażane w systemie informatycznym GIIF na potrzeby zadań realizowanych przez pracowników wydziałów analitycznych.
 • Sporządza i uzgadnia z instytucjami obowiązanymi i jednostkami współpracującymi formy i zakres przekazywanych informacji i dokumentów w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,

 • zagrożenie korupcją.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze w obszarze finansów lub podatków albo w instytucjach obowiązanych, administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Koło 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 28.11.2021
Dyrektor Kontrolingu (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik magazynu (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 25.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kościan 26.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more