0

aplikacje

id #2576386 18.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw wsparcia aktywności polskich podmiotów w Programie Horyzont Europa w Wydziale Projektów Systemowych w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Odpowiada za tworzenie inicjatyw i nadzór nad instrumentami mającymi na celu budowanie synergii pomiędzy polityką spójności a Programem Horyzont Europa (HE) oraz zwiększającymi udział podmiotów z Polski w programie HE;
 • Uczestniczy w procesie organizowania i zarządzania systemem wsparcia dla projektów realizowanych przez zespoły naukowe, w szczególności z Polityki Spójności i programów zarządzanych centralnie, w szczególności HE;
 • Nadzoruje stan przygotowania i procesu realizacji projektów (m.in. systemowych/ konkursowych/ pozakonkursowych/ dużych) w tym: monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektu, identyfikuje problemy i zagrożenia oraz rekomenduje działania naprawcze;
 • Przygotowuje i aktualizuje dokumenty wdrożeniowe (w tym: wzorów umów, wzorów decyzji o dofinansowaniu, instrukcji wykonawczych, podręczników, wzorów sprawozdań, opisów systemu zarządzania/wdrażania).


Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 •  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 • Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 71 34, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 87 49

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

 • Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze funduszy unijnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (w tym umiejętność komunikacji na spotkaniach, przygotowania i przedstawiania prezentacji etc.);
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE, w szczególności POIR;
 • Znajomość zasad wsparcia projektów realizowanych przez zespoły naukowe, głównie z polityki Spójności i programów zarządzanych centralnie, głównie Horyzont Europa;
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koło 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wołów 25.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 25.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more