0

aplikacje

id #2576385 18.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Zespole do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz ul. Artura Grottgera 50

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w KMP w Nowym Sączu i jednostkach podległych,
 • na bieżąco informuje Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedstawia wnioski wskazujące na sposoby do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządza i przedstawia Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i funkcjonariuszy oraz poprawę warunków służby i pracy,
 • uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków służbie, w drodze do i ze służby, wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, przewodniczy pracom komisji powypadkowych,
 • uczestniczy w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków,
 • przeprowadza szkolenia wstępne – instruktaże ogólne dla nowo zatrudnionych pracowników, funkcjonariuszy i innych osób, co do których przeprowadzenie instruktażu ogólnego jest obowiązkowe, zapoznaje z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, a także z zasadami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków w służbie, w drodze do i ze służby, wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie warunków służby/pracy, prowadzi ewidencje i przechowuje wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby/pracy,
 • bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących funkcjonariuszami/pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy,
 • opiniuje szczegółowe instrukcji dotyczące bezpieczeństwa i higieny służby/pracy na poszczególnych stanowiskach służby/pracy,
 • doradza w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby/pracy, inicjuje i rozwija na terenie zakładu pracy różne formy popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ergonomii,
 • wykonuje czynności w zakresie uprawnień przyznanych służbie BHP w przepisach szczególnych.


Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych. Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy w pozycji siedzącej, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.


Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz w terenie. Praca w terenie związana w szczególności z przeprowadzaniem postępowań wyjaśniających/powypadkowych.


Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu przy ul. Artura Grottgera 50. Budynek wyposażony w windę osobową, klatkę  schodową o  szerokości 155 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm, drzwi do pokoi

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 30.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 02.12.2021
Specjalista ds. Raportowania Ryzyka Modeli 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 30.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more