0

aplikacje

id #2576384 18.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw księgowości w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

84-200 Wejherowo ul. Chopina 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikuje prawidłowość dekretacji dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządza sprawozdania budżetowe PIW i wprowadza je do informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor,
 • wprowadza do programu finansowo-księgowego dowody księgowe,
 • przyjmuje gotówkę i terminowo przekazuje ją do banku,
 • prowadzi sprawy kadrowe i socjalne, w tym akta osobowe,
 • rozlicza rachunkowo zadania wykonane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii,
 • sporządza i terminowo przekazuje dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego,
 • sporządza zestawienia danych niezbędnych do ustalenia wykonania wydatków w ramach przyznanych środków z rezerw celowych.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja
urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia
biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys , oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby
ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz
osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy pobrać ze strony http://www.piwwejherowo.bip2.pl
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych
dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz ,,dokumenty i oświadczenia
dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie
podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru
zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data
stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie
aplikacje są rozważane z równą uwagą. Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 672 18 60, 660730437.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w księgowości jednostek budżetowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi biurowych aplikacji komputerowych: MS Office (Word, Excel),
 • znajomość programu Subiekt, Rewizor oraz Gratyfikant,
 • obsługa
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 29.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 29.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łomża 29.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecinek 29.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more