0

aplikacje

id #2576383 18.11.2021

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds.bezpieczeństwa żywności, pasz oraz utylizacji.

91-087 Łódź WAPIENNA 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • certyfikowanie przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii ( BREXIT )
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zarejestrowanych lub zatwierdzonych podmiotach w zakresie prowadzenia produkcji środków spożywczych pochodzących ze zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • kontrolowanie wykonywanych zleconych czynności weterynaryjnych z zakresu higieny żywnościprzez wyznaczonych lekarzy weterynarii celem prawidłowego i terminowego wykonywania zadań
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań, prowadzenie sprawozdawczości
 • nadzór nad warunkami weterynaryjnymi w zakładach zajmujących się produkcją pochodzenia zwierzęcego


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.Szkolenia. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów , wind odpowiednio dostosowanej toalety. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu łódzkiego grodzkiego, łódzkiego wschodniego i brzezińskiego, wyjazdy służbowe, stres związany z obsługą podmiotów zewnętrznych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe info pod nr tel. 42 6161576 . Prosimy o nie zamieszczanie zdjęć w CV.Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość , przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Zatrudnienie po uzyskaniu przez Jednostkę zabezpieczenia środków finansowych na ten cel- tj. bezpośrednio po wejście w życie ustawy budżetowej.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia dokumentu prawa jazdy
  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 28.11.2021
  Regionalny Kierownik Sprzedaży - FMCG 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 26.11.2021
  Inspektor Nadzoru 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 26.11.2021
  Specjalista ds. Obsługi Magazynowej 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 26.11.2021
  Click to show more