0

aplikacje

id #2576381 18.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw ruchu drogowego Wydział Ruchu Drogowego

26-900 Kozienice ul. Radomska 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie danych do baz KSIP, SEWIK, CEPIK, SWOP, SESPol, SWD oraz ich weryfikacja.
 • Koordynowanie obiegu dokumentacji wydziału oraz prowadzenie jej archiwizacji.
 • Prowadzenie manualnych oraz elektronicznych rejestrów, dzienników i teczek zagadnieniowych WRD.
 • Sporządzanie analiz statystycznych w obszarach obsługiwanych przez WRD celem przekazania aktualnej informacji przełożonemu
 • Udzielanie informacji z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych
 • Tworzenie i współuczestnictwo we wdrażaniu programów profilaktycznych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym we współdziałaniu z innymi komórkami jednostki.
 • Obsługa pozapolicyjnych systemów takich jak „eZawiadomienia”.


Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pomieszczeniu;
- Praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy;
- Oświetlenie naturalne i sztuczneInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość Ustawy o Policji, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
 • Komunikatywność
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie zakresów czynnośći w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Kozienickiej Policji)
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Nisko 29.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 29.11.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more