0

aplikacje

id #2576380 18.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk w Departamencie Lotnisk

02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w procesie certyfikacji lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Bierze udział w procesie bieżącego nadzoru nad lotniskami w celu sprawdzenia spełnienia wymagań przez zarządzających lotniskami w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Bierze udział w procesie w procesie zatwierdzania instrukcji operacyjnych lotnisk i planów działania w sytuacji zagrożenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotniczego.
 • Bierze udział w procesie przygotowywania projektów decyzji w sprawach wprowadzenia ograniczeń lub zamknięcia lotniska dla ruchu w przypadku niespełnienia wymagań technicznych lub eksploatacyjnych .
 • Bierze udział w opracowaniu i aktualizowaniu dokumentów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu.


Warunki pracy

- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- obsługa klientów zewnętrznych Urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo lotnicze i rozporządzeń wykonawczych w części dotyczącej lotnisk i lądowisk
 • Podstawowa znajomość przepisów międzynarodowych w zakresie lotnisk
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją kartograficzną
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania – audytor wewnętrzny
 • Znajomośc języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Chojnów 22.11.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 23.11.2021
  Specjalista ds. ochrony środowiska 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 21.11.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 23.11.2021
  Młodszy Specjalista ds. utrzymania ruchu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more