0

aplikacje

id #2576379 18.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ciągłej zdatności do lotu skomplikowanych statków powietrznych w Inspektoracie Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Skomplikowanych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej

02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacyjnych podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu CAMO oraz AMO;
 • Prowadzi bieżący nadzór oraz przewodniczy zespołom audytującym podmioty posiadające certyfikat CAMO lub AMO;
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu, prace członków zespołu, w tym rozdziela zadań oraz monitoruje stopień ich wykonania w celu wydania świadectwa zdatności do lotu, poświadczenia przeglądu zdatności do lotu, zezwolenia na lot oraz innych wymaganych dokumentów CMPA;
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu, prace członków zespołu, w tym rozdziela zadań oraz monitoruje stopień ich wykonania w ramach kontroli doraźnych na płycie lotniska (RAMP), inspekcji podczas szerokiej obsługi technicznej (SPOT), dokonywania zabezpieczeń oraz zezwalania na zwolnienie z zabezpieczenia CMPA;
 • Bierze udział w opiniowaniu oraz uzgadnianiu projektów aktów normatywnych, zmian procedur w „Podręczniku procedur LTT”;
 • Ocenia merytorycznie wpływające dokumenty takich jak charakterystyka organizacji, program obsługi technicznej, podlegających zatwierdzeniu Prezesa ULC w ramach nadzoru bieżącego AMO, CAMO;
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów dokumentów oraz pism zgodnie z regulaminem wewnętrznym LTT.


Warunki pracy

- praca w terenie,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lotniczym lub mechanicznym lub elektrycznym lub elektronicznym.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Przeszkolenie w zakresie technik audytowania - audytor wiodący
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze w zakresie początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP.
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdynia 25.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lobez 25.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gniezno 24.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more