0

aplikacje

id #2576378 18.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

00-930 Warszawa Ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym i kontrolujących produkty posiadające Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), Chronioną Nazwę Pochodzenia (ChNP) i Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność (GTS) w celu zagwarantowania odpowiedniej wiarygodności systemu kontroli, a także utrzymania i uzasadnienia zaufania konsumentów w stosunku do produktów oznakowanych jako ekologiczne oraz produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS.
 • Przygotowuje dokumentacje audytową, bierze udział w przeprowadzaniu audytów w celu ustalenia stanu faktycznego i oceny funkcjonowania jednostek certyfikujących.
 • Dokonuje analizy danych przekazywanych przez jednostki certyfikujące, sporządza opracowania, sprawozdania i raporty.
 • Prowadzi sprawy bieżące związane z systemem rolnictwa ekologicznego i systemem produktów ChNP, CHOG, GTS.
 • Prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz K.P.A.
 • Uczestniczy w naradach, konferencjach i grupach roboczych w celu reprezentowania GIJHARS.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego w zakresie kompetencji Biura.


Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. Od 1 grudnia 2021 r. następuje zmiana miejsca siedziby GIJHARS na Al. Jerozolimskie 98, Warszawa.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane i opatrzone datą. 

 • Kandydaci mogą składać dokumenty w następujący sposób: w formie papierowej, osobiście lub pocztą pod adresem wskazanym w ogłoszeniu; w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: sekretariat@ijhars.gov.pl

 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem. Załączniki w wiadomości wymagające własnoręcznego podpisu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w sektorze artykułów rolno-spożywczych lub w obszarze systemów jakości żywości (rolnictwo
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 29.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Olsztyn 29.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more