0

aplikacje

id #2576265 17.11.2021

TECHNIKA DO SPRAW OCHRONY OBIEKTU (SEKCJI OCHRONY FIZYCZNEJ WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/3283


Obowiązki:

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:
- Ochrona obiektu przed wejściem (wjazdem) osób (pojazdów) nieuprawnionych,
- Ochrona mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub dewastacją,
- Wykonywanie pracy na posterunku: stałym, ruchomym lub doraźnym oraz w patrolu (obchodzie) lub dozorze,
- Wykonywanie zadań pracownika biura przepustek oraz praca w centrum monitoringu.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • Kwalifikacje wymagane od kandydata:niezbędne: wykształcenie: średnie, doświadczenie: brak.pozostałe wymagania niezbędne: - brak.wymagania dodatkowe: doświadczenie: 1 rok doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z ochroną obiektu.pozostałe wymagania dodatkowe: znajomość podstaw obsługi komputera, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważaniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne, przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.


Miejsce pracy: Bema 100, 15-370 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: podanie lub list motywacyjny opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, CV lub życiorys,2 oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata), oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata), oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata), kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy o ile kandydat / kandydatka posiada takie; kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność o ile kandydat/kandydatka je posiada, kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne o ile kandydat/ kandydatka taki dokument posiada, kopie dokumentu potwierdzającego ukończenie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych o ile kandydat / kandydatka taki dokument posiada.Termin składania dokumentów:17.11.2021 r. - 26.11.2021 r.Miejsce składania dokumentów:Podlaski Oddział Straży Granicznejul. Bema 10015-370 BiałystokOferty prosimy opatrzyć dopiskiem: oferta pracy technik do spraw ochrony obiektu Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 26.11.2021
Specjalista ds. Obsługi Magazynowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 26.11.2021
Dyrektor Handlowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kościan 26.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kalisz 26.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more