0

aplikacje

id #2576247 17.11.2021

STANOWISKO DS. PROMOCJI MIASTA, TURYSTYKI, KULTURY, SPORTU I REKREACJI

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1244


Obowiązki:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie spraw z zakresu Oświaty , Kultury , Sportu i Turystyki w tym w szczególności:
Współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, organizacja konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Bieżące prowadzenie spraw z związanych z ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów nie będących obiektem hotelarskim, prowadzenie rejestru obiektów oraz współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. pomorskiego w sprawie kategoryzacji obiektów.
Prowadzenie promocji miasta wewnątrz Gminy i na zewnątrz Gminy, także poprzez media społecznościowe.
Inicjowanie przedsięwzięć promujących Gminę Miasta Krynica Morska,
Współpraca z referatem komunalno inwestycyjnym,
Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno sportowych , festynów, koncertów itp.
Nadzór nad funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej.
Współpraca ze Szkołą Podstawową im. J. Korczaka.
Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną w Krynicy Morskiej.
Udział w targach turystycznych, spotkaniach o tematyce turystycznej.
Gospodarowanie materiałami promocyjnymi oraz nadzór nad ich projektowaniem.
Prowadzenie wszystkich spraw związanych z przygotowaniem i wydawaniem gazetki Urzędu Wiadomości Krynicy Morskiej.
Organizacja narad i spotkań w zakresie przygotowania do sezonu letniego i podsumowaniu sezonu letniego.
Niezwłoczne przekazywanie istotnych informacji z zakresu sportu turystyki, promocji i bieżących wydarzeń do mediów (radio, tv, prasa) - w uzgodnieniu z Burmistrzem, Zastępca Burmistrza i Sekretarzem Miasta.
Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.
Po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy Radcy Prawnego.
Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.
Opracowanie aktualizacja i realizacja kalendarza imprez w zakresie imprez kulturalnych i sportowych.
Prowadzenie spraw w zakresie organizacji imprez masowych.
Organizacja plaż w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się ( ratownicy, badanie wody, zezwolenia na funkcjonowanie kąpielisk).
Prowadzenie postepowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska,
Zastępowanie podczas nieobecności pracownika ds. informatyki w zakresie umieszczania wiadomości na stronie internetowej miasta oraz w BIP.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.
TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE URZĘDU MIASTA:
http://www.krynicamorska.tv/1,20478,Burmistrz-Gminy-Miasta-Krynica-Morska-oglasza-nabor-na-stanowisko-ds-Promocji-Miasta-Turystyki-Kultury-Sportu-i-Rekreacji.htmlWymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, brak
  • średnie ogólnokształcące, brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne:obywatelstwo polskie,wykształcenie minimum średnie pełne,znajomość przepisów prawa z zakresu:postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego oustawy o samorządzie gminnym,ustawy prawo prasowe,ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, rozporządzeń do w. wym. ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more