0

aplikacje

id #2576183 17.11.2021

zastępca głównego księgowego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

zastępca głównego księgowego Zespól ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencję księgową jednostki,
 • przygotowywuje dane do sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • bierze udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 • bierze udział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • dokonuje analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych,
 • współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
 • prawidłowo i terminowo dokonuje rozliczeń finansowych,
 • nalicza wynagrodzenia, prowadzi sprawy z zakresu ZUS i podatku dochodowego,
 • prowadzi sprawy kadrowe,
 • sporządza dokumentację finansową dotyczącą kosztów realizacji zadań Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt,
 • wykonuje inne niewymienione wyżej zadania, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Leakrza Weterynarii w Międzyrzeczu należące do kompetencji z-cy głównego księgowego,
 • podczas niobecności głównego księgowego wykonuje zadania należące do jego kompetencji.


Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, - praca w siedzibie jednostki, - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, - budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Osoba ubiegająca się o stanowisko z- cy głównego księgowego powinna mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w księgowości sektora finansów publicznych w przypadku wykształcenia wyższego 3 lata praktyki , w przypadku wykształcenia średniego 6 lat praktyki.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykowanczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową(plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdwaczości budżetowej oraz Prawa zamówień publicznych,
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacj pakietu MS Office,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego,
 • znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 24.11.2021
Menedżer ds. Klienta Indywidualnego ​ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 24.11.2021
Młodszy Specjalista ds. Dochodowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 23.11.2021
Senior Analyst,Data Management Quantitative Analysis 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brzeg 22.11.2021
Technik/ Pracownik działu utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more