0

aplikacje

id #2576182 17.11.2021

główny księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy Zespól ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe, GUS i inne niezbędne,
 • opracowuje plany finansowe dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • dokonuje analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych,
 • kieruje pracą podległych pracowników, współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
 • sporządza dokumentację finansową dotyczącą kosztów realizaji zadań Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony zwierząt,
 • wykonuje inne nie wymienione wyżej zadania, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzczu należą do kompetencji głównego księgowego.


Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, - praca w siedzibie jednostki, - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, - budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać jeden z poniższych warunków:
• mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
• lub mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
• lub być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
• albo posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w księgowości sektora finansów publicznych w przypadku wykształcenia wyższego 3 lata praktyki, w przypadku wykształcenia średniego 6 lat praktyki

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość Znajomość przepisów ustawy o rachunkowosci oraz przepisów wykowanczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową(plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdwaczości budżetowej oraz Prawa zamówień publicznych,
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole a także kierowania
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 24.11.2021
młodszy księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 19.11.2021
ASYSTENT/KA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI (NR 5171) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 24.11.2021
Księgowy ze znajomością j. angielskiego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 18.11.2021
Główna Księgowa (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 10.11.2021
KSIĘGOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more