0

aplikacje

id #2576180 17.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi wierzytelności w Zespole ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych

10-521 Olsztyn ul. Partyzantów 6/8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania w trybie egzekucji administracyjnej i cywilnej wobec dłużników, w celu ściągnięcia należności;
 • Prowadzi ewidencję należności i wpłat za pobyt w celu wytrzeźwienia w jednostkach Policji, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o stanie należności i zaległości;
 • Prowadzi postępowania o udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych, w celu wydania decyzji administracyjnej;
 • Analizuje i weryfikuje konta dotyczące należności za pobyt w izbie wytrzeźwień, celem znalezienia pomyłek rachunkowych, wyjaśnienia nieudokumentowanych wpłat.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy - 8 godzin.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 •  W ofercie prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz danych kontaktowych – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji;


Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: • Wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane;

 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni;

 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego (jako wymóg niezbędny) należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk);

 • Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego;

 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. • Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa ważnym w Policji wydanym przez uprawniony podmiot;

 • Proponowane wynagrodzenie  brutto - ok. 2.900,00 zł. plus dodatek z tytułu wysługi lat

 • Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;

 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, KPA i postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • znajomość obsługi
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Opole 30.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Myślibórz 30.11.2021
młodszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 30.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 30.11.2021
informatyk 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more