0

aplikacje

id #2576179 17.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego w Wydziale Prawnym i Nadzoru / Oddział Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje pod względem formalnym i technicznym akty prawne kierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym przy pomocy systemu informatycznego e-dziennik.
 • Wykonuje korektę elektroniczną aktu prawnego przeznaczonego do publikacji.
 • Wprowadza metadane aktu.
 • Przygotowuje projekty obwieszczeń Wojewody Opolskiego.
 • Prowadzi elektroniczne archiwum oryginalnych tekstów aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 • Udziela informacji.


Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Komunikatywność, dokładność oraz spostrzegawczość
 • Znajomość technik prawodawczych oraz zasad ogłaszania aktów normatywnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawa z ustaw samorządowych, ustawie o służbie cywilnej, ustawie o wojewodzie i adaministracji rządowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie Edytora Aktów Prawnych XML, Legislatora, Edytora Tekstów Jednolitych, Modułu Komunikacyjnego, Aplikacji E-Redakcja
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office
 • Umiejętności pracy pod presją czasu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia "
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Żyrardów 29.11.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kępno 29.11.2021
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more