0

aplikacje

id #2576177 17.11.2021

informatyk

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk w Wydziale Wspomagającym

80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje sprzęt informatyczny do wydania, konserwuje oraz naprawia
 • Nadzoruje prawidłową eksploatację działania Policyjnej Sieci Transmisji Danych, zarządza infrastrukturą sieci internetowej
 • Instaluje sprzęt informatyczny w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku i jednostkach podległych
 • Udziela bieżącej pomocy użytkownikom systemów informatycznych w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania, w celu rozwiązania zaistniałych problemów


Warunki pracy


 • Obsługa użytkowników na terenie Gdańska - częsta praca w terenie

 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowoInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Zatrudnienie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych, które trwa od 1 do 3 miesięcyWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie technik-informatyk

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z konfiguracją, instalacją i naprawą sprzętu informatycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy Kat. B
 • Obsługa systemów informatycznych z poziomu administratora
 • Znajomość zagadnień polityki bezpieczeństwa informacji od strony informatycznej
 • Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Rzetelność, terminowość, dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu CorelDraw w stopniu podstawowym
 • Znajomość ISO/OSI
 • Znajomość pakiet Microsoft Office oraz Libre Office w stopniu umożliwiającym doraźną pomoc użytkownikowi
 • Uprawnienia SEP "E"


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV, list motywacyjny podpisany odręcznie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do procedury rekrutacji
 • Wzór oświadczenia można pobrać ze strony: http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-praw-publicznych-wzor.html

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-02
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk
Wydział Kadr
lub w recepcji KMP w Gdańsku
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 21.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 23.11.2021
Pracownik produkcji (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Garwolin 21.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 23.11.2021
Młodszy Specjalista ds. utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more