0

aplikacje

id #2576176 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Wsparcia Inormatycznego, Biuro Informatyki

00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w pracach zespołu przy realizacji projektów dotyczących utrzymania, tworzenia lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów informatycznych.
 • Prowadzi przedsięwzięcia informatyczne pozostające we właściwości Biura Informatyki.
 • Bierze udział w pracach związanych z pozyskiwaniem środków pochodzących ze źródeł pomocy zagranicznej, w tym w szczególności wspiera zespół w przygotowywaniu opisu projektu i jego aktualizacji.
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych dotyczących zamówień Biura Informatyki.
 • Opiniuje projekty umów, aktów prawnych, regulacji oraz innych dokumentów, współpracuje w tym zakresie z komórkami wewnętrznymi Urzędu.


Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Budynek znajdujący się w centrum Warszawy, nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line,
  z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (np. Zoom).

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.

 • Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające
  prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych
  dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

 • Prosimy o nie nadysłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.

 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen

 • Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest
  obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

 • PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIEOŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski
  dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word).
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Prudnik 30.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Sosnowiec 02.12.2021
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more