0

aplikacje

id #2576175 17.11.2021

psycholog

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

psycholog do spraw wsparcia psychologicznego w Wydziale Personalnym (IPP-1) w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie

31-007 Kraków ul. Wiślna 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udziela pomocy psychologicznej w formie: pierwszej pomocy psychologicznej, indywidualnej lub grupowej interwencji kryzysowej.
 • Bierze udział w postępowaniach kwalifikacyjnych oraz w zespołach/ komisjach ds. rekrutacji.
 • Prowadzi obserwacje funkcjonariuszy posiadających broń palną podczas szkoleń strzeleckich. Współpracuje z instruktorami strzelectwa oraz taktyki interwencji.
 • Prowadzi "exit-interview" z odchodzącymi pracownikami/ funkcjonariuszami.
 • Bierze udział w zespołach orzekających zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce zapobiegania zjawiskom niepożądanym w Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Prowadzi psychoedukację oraz szkolenia z zakresu wybranych elementów psychologii (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy realizujących zadania operacyjne).
 • Doradza w zakresie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Wspiera w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w zespołach. Udziela zaleceń.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Jeśli ofertę składasz eletronicznie, oświadczenia dołacz w formie zeskanowanych dokumentów.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Dziennik podawczy przyjmuje wyłącznie oferty składane w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy urzędu oraz numeru ogłoszenia. Numer ogłoszenia należy również podać w ofercie.

 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie (dotyczy też uzupełniania ofert) nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę ich sporządzenia. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu powiadomimy Cię o tym poprzez kontakt wskazany w ofercie. Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu /staży/ praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.

 • Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne (z
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

asystent 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 15.11.2021
RATOWNIK MEDYCZNY (NR 5018) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Olsztyn 18.11.2021
asystent 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 18.11.2021
Kardiolog zabiegowy praca Kielce prywatny szpital 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 18.11.2021
Praca Pielęgniarka z rosyjskim szpital Podkarpacie 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more