0

aplikacje

id #2576174 17.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi sekretariatu w Wydziale Kadr i Doskonalenia Zawodowego

80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, wysyła i ewidencjonuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą z Wydziału Kadr oraz Zespołu ds. BHP
 • Prowadzi książki doręczeń, dzienniki podawcze, skorowidzy i inne rejestry pomocnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wykonuje czynności kancelaryjne w systemie informatycznym SIDAS
 • Archiwizuje dokumentację Wydziału, jest odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji oraz brakowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzi ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji pracowników i funkcjonariuszy Wydziału, sporządza listy obecności oraz zestawienia zwolnień lekarskich


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa w sekretariacie.

 • Godziny pracy 7:30-15:30.

 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Zatrudnienie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych, które trwa od 1 do 3 miesięcyWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji lub 6 miesięcy w pracy w sekretariacie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Komunikatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • CV, list motywacyjny podpisany odręcznie
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do procedury rekrutacji
  • Wzór oświadczenia można pobrać ze strony: http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-praw-publicznych-wzor.html

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 27
  80-803 Gdańsk
  Wydział Kadr
  lub w recepcji KMP w Gdańsku
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Rawicz 26.11.2021
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.11.2021
  Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Pracownik produkcji (k/m) lekka praca 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Kierownik magazynu (K/M) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more