0

aplikacje

id #2576172 17.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw obsługi płatności POliŚ - Priorytet VIII cz. 24 w Wydziale II Finansowania cz. 24 i Sprawozdawczości Resortu w Departamencie Finansowym

00-071 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza i uzgadnia zbiorcze, comiesięczne zapotrzebowania na środki budżetowe oraz kwartalne zapotrzebowanie na środki europejskie dla projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • Weryfikuje prawidłowości otrzymanych wniosków na wypłatę pod względem formalno-rachunkowym oraz pod względem dostępności środków w budżecie roku bieżącego oraz przygotowuje dyspozycje bankowe zgodnie z otrzymywanymi wnioskami na wypłatę.
 • Koordynuje procesy związane z wyjaśnianiem wpływów na rachunki bankowe dysponenta głównego z zakresu wydatków POliS - priorytet VIII.
 • Przygotowuje wystąpienia do Ministra Finansów o ujęcie jednostek budżetowych na liście podmiotów upoważnionych do dokonywania płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz sporządza zgody dysponenta głównego na dokonywanie płatności z POliŚ przez te jednostki budżetowe.
 • Przygotowuje i analizuje łączne sprawozdania resortu w zakresie wydatków budżetu środków europejskich oraz przygotowuje informację z wykorzystania rezerw celowych w ramach PO liś - priorytet VIII.
 • Monitoruje operacje na rachunkach pomocniczych jednostek podległych, służących do realizacji projektów | współfinansowanych ze środków unijnych.
 • Obsługuje dedykowany system informatyczny w zakresie wykonywanych zadań w ramach POliŚ, określonych w Instrukcji Wykonawczej oraz stosuje informatyczny system obsługi budżetu państwa (Trezor), system bankowości elektronicznej oraz wewnętrzne systemy informatyczne.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu okresowej informacji opisowej z wykonania budżetu państwa w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na potrzeby kierownictwa resortu oraz rocznej opisowej informacji z wykonania budżetu w cz. 24 i dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP.


Oświadczenia powinny być

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 03.12.2021
Koordynator Działu Technologicznego (Bielizna) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.12.2021
Specjalista ds. Rozwoju i Szkoleń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nowa Sól 03.12.2021
Lider Zmiany (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 02.12.2021
Pracownik produkcji - branża AGD 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 01.12.2021
starszy inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more