0

aplikacje

id #2576160 17.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Zespole Księgowości Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

15-003 Białystok Sienkiewicza 65

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księguje operacje gospodarcze.
 • Stwierdza sprawdzenia i kwalifikuje do ujęcia w księgach rachunkowych dowody księgowe (deklaracje).
 • Bada prawidłowości zapisów na kontach ksiąg rachunkowych i ich zgodności z dokumentacją księgową.
 • Uzgadniania salda kont.
 • Dokonuje systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych.
 • Uzgadniania salda z kontrahentami.
 • Przygotowuje dyspozycje (PK) przekazania środków na właściwe rachunki bankowe w przypadku niewłaściwego obciążenia konta wydatków budżetowych.
 • Sporządza polecenia księgowania (PK).


Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa


- kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku


- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy


- bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.


Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).


Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 3048,96 zł brutto oraz płatna wysługa lat.


Techniki i metody naboru:


- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,


- sprawdzian wiedzy merytorycznej,


- rozmowa kwalifikacyjna.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 711 36 04.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lu średnie branżowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Grudziądz 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik magazynu (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Siemiatycze 25.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more