0

aplikacje

id #2576152 17.11.2021

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

63-700 Krotoszyn Zdunowska 116

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządzanie harmonogramu badań chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji
 • przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych
 • prowadzenie monitoringu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
 • tworzenie i prowadzenie pisemnej i elektronicznej dokumentacji (decyzji, zaświadczeń) celem bieżącej kontroli prawidłowości funkcjonowania nadzorowanych podmiotów i gospodarstw oraz sprawozdawczości dotyczącej nadzorowanych podmiotów i gospodarstw celem posiadania aktualnej bazy danych
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii celem przekazywania aktualnych danych dotyczących nadzorowanych podmiotów i gospodarstw do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
 • kontrola dobrostanu w gospodarstwach, identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi cross - compliance
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych


Warunki pracy


 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

 • praca w siedzibie urzędu i poza urzędem na terenie powiatu krotoszyńskiego

 • wyjazdy służbowe

 • szkolenia

 • samodzielne kierowanie samochodem

 • obsługa komputera

 • brak wind i podjazdów

 • brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Każdy składany dokument powinien być podpisany. Kandydatki/kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 725 32 23Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu
 • posiadane prawo jazdy
 • znajomość przepisów w zakresie prawa weterynaryjnego
 • dyplom ukończenia studiów
 • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kościan 30.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 30.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 30.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more