0

aplikacje

id #2576148 17.11.2021

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

63-700 Krotoszyn Zdunowska 116

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • certyfikowanie przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytani (BREXIT)
 • prowadzenie rejestru i kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zarejestrowanych lub zatwierdzonych podmiotach w zakresie prowadzenia produkcji środków spożywczych pochodzących ze zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • opracowywanie procedur , pobieranie i przesyłanie prób monitoringowych żywności w kierunku obecności pozostałości w celu sprawdzenia zgodności z dopuszczalnymi poziomami pozostałości
 • kontrolowanie postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzącego w nadzorowanych zakładach
 • tworzenie i prowadzenie pisemnej i elektronicznej dokumentacji (decyzji, zaświadczeń) celem bieżącej kontroli prawidłowości funkcjonowania nadzorowanych podmiotów oraz sprawozdawczości dotyczącej nadzorowanych podmiotów celem posiadania aktualnej bazy danych
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii celem przekazywania aktualnych danych dotyczących nadzorowanych podmiotów do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
 • kontrolowanie wykonywanych zleconych czynnosci weterynaryjnych z zakresu higieny żywnosci przez wyznaczonych lekarzy weterynarii celem prawidłowego i terminowego wykonywania zadań


Warunki pracy


 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

 • praca w siedzibie urzędu i poza urzędem na terenie powiatu krotoszyńskiego

 • wyjazdy służbowe

 • szkolenia

 • samodzielne kierowanie samochodem

 • obsługa komputera

 • brak wind i podjazdów

 • brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Każdy składany dokument powinien być podpisany. Kandydatki/kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 725 32 23Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu
 • posiadane prawo jazdy
 • znajomość przepisów w zakresie prawa weterynaryjnego
 • dyplom ukończenia studiów
 • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 30.11.2021
inspektor zakładów górniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 30.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
kierownik zespołu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 30.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more