0

aplikacje

id #2576146 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zaopatrzenia w sprzęt kwaterunkowy w Wydziale Zaopatrzenia

00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową sprzętu kwaterunkowego, sporządza i rejestruje dokumenty przychodowo-rozchodowe,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe związane z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego,
 • Sporządza w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentację w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu kwaterunkowego, o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • Przygotowuje wnioski wraz ze specyfikacją warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu kwaterunkowego przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu kwaterunkowego,
 • Przygotowuje dokumentację związaną z realizacją umów oraz koordynuje dostawy sprzętu kwaterunkowego,
 • Sporządza dokumentację planistyczną, analityczną i sprawozdawczą w zakresie zużycia prowadzonego sprzętu kwaterunkowego,
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych i materiałowych, w tym szacuje wartość zamówienia.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi,

 • Brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

 •  Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. 

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,7996 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 2 lat w pracy biurowej w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych w zakresie: Działu I, II, III, IV i VII, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie podstawowych pojęć,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 21.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 23.11.2021
Młodszy Specjalista ds. utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Włocławek 22.11.2021
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 21.11.2021
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 24.11.2021
Dyrektor Zarządzający 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more