0

aplikacje

id #2576144 17.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw współpracy z PE w Zespole ds. Współpracy z Parlamentem Europejskim w Departamencie Komitetu do Spraw Europejskich

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje i uczestniczy w realizacji współpracy właściwych organów administracji rządowej z Parlamentem Europejskim (w szczególności poprzez współpracę z oficerami łącznikowymi ds. PE)
 • współpracuje z posłami do Parlamentu Europejskiego i ich asystentami (informuje posłów o stanowisku RP oraz stosownie do potrzeb bierze udział w sesjach plenarnych PE w Strasburgu i Brukseli)
 • koordynuje pracę związaną z udziałem przedstawiciela RP w Grupie ds. Ogólnych
 • opracowuje projekty stanowisk Rządu do projektów legislacyjnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE, instrukcji na posiedzenia organów przygotowawczych Rady i posiedzenia poszczególnych formacji Rady, stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej
 • monitoruje i analizuje proces decyzyjny w UE
 • inicjuje i przygotowuje materiały analityczne, materiały tezowo-informacyjne dot. tematyki UE w zakresie właściwości Zespołu na potrzeby kierownictwa departamentu, Ministra ds. UE, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, posłów i senatorów, członków Parlamentu Europejskiego
 • koordynuje w ramach Zespołu przygotowanie materiałów i wystąpień na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich
 • bierze udział w wybranych posiedzeniach grup roboczych (w szczególności Grupy ds. Ogólnych) i komitetów Rady oraz poszczególnych formacji Rady


Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Nietypowe godziny pracy, uzależnione od przebiegu posiedzeń Parlamentu Europejskiego. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 21.11.2021
główny specjalista do spraw legislacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 21.11.2021
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 21.11.2021
młodszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 23.11.2021
Młodszy Specjalista ds. utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 23.11.2021
Pracownik produkcji (k/m) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more