0

aplikacje

id #2576143 17.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor Delegatura w Pile

61-745 Poznań Al. Marcinkowskiego 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w kontrolach w zakresie branż nieżywnościowych, nadzoru rynku i usług.
 • Bierze udział w ocenie produktu w procedurze dopuszczenia do obrotu.
 • Opracowuje akta kontroli i przygotowuje projekty pism w postępowaniu pokontrolnym.
 • Współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi organami w zakresie zadań wydziału.
 • Sporządza okresowe informacje, raporty i sprawozdania.


Warunki pracy


 • Praca w terenie - czynności kontrolne wykonywane poza siedzibą urzędu, możliwa praca na wysokości.

 • Stres związany z kontrolą, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami.

 • Praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych.

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w przeprowadzaniu kontroli lub ponad półtoraroczny staż pracy w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów potrzebnych do realizacji zadań na stanowisku starszego inspektora: ustawy o Inspekcji Handlowej, Prawa przedsiębiorców, KPA oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Terminowość oraz dobra organizacja pracy
 • Odporność na stres
 • Umiejętność obsługi programu MS Word i Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Czynne prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań
  Adres korespondencyjny:
  skr. poczt. Nr 254, 60-967 Poznań 9
  sekretariat Inspektoratu II piętro
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Łódź 29.11.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 29.11.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 29.11.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kępno 29.11.2021
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more