0

aplikacje

id #2576142 17.11.2021

kontroler skarbowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler skarbowy do spraw postępowań przygotowawczych w Pierwszym Dziale Dochodzeniowo-Śledczym w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim

65-454 Zielona Góra ul. Generała Władysława Sikorskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania w zakresie postępowania wykonawczego w sprawach o wykroczenia skarbowe, przestępstwa skarbowe w celu wyegzekwowania środków karnych
 • Wykonuje czynności służbowe w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w celu sporządzenia aktu oskarżenia, postanowienia o umorzeniu postępowania lub wniosku do sądu o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu uproszczenia i usprawnienia postępowania w sprawach drobnych przez przyspieszenie reakcji karnej
 • Prowadzi obsługę systemów informatycznych używanych w komórce w celu prawidłowego rejestrowania danych z postepowań przygotowawczych i sądowych
 • Wymienia korespondencję z interesantami w celu załatwienia spraw wpływających do komórki organizacyjnej


Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdówInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany, a także opatrzony datą mieszczącą się w okresie obowiązywania ogłoszenia, dotyczy to również ofert składanych elektronicznie, własnoręcznie podpisany list dołącz w formie zeskanowanego dokumentu.

 • Wymaganą długość doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi okres świadczenia pracy. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Oferty można składać w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze-> Załatw sprawę.

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

 • Nabór odbędzie się w siedzibie Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Wzory oświadczeń, które można wykorzystać
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Białystok 24.11.2021
starszy kontroler rozliczeń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.11.2021
Specjalista ds. obsługi klienta 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słubice 18.11.2021
MENADŻER GENERALNY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.11.2021
kontroler skarbowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Suwałki 23.11.2021
Kierowca - Sprzedawca kat. B (mile widziana kat. C) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more