0

aplikacje

id #2576140 17.11.2021

laborant

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant do spraw Pracownia Badań Bakteriologicznych Środków Spożywczych Zakład Higieny Weterynaryjnej

30-965 Kraków ul. Brodowicza 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności.
 • Przygotowywanie pomieszczeń, stanowisk pracy, wyposażenia pomiarowo - badawczego i materiałów niezbędnych do wykonywania badań.
 • Wykonywanie kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni roboczych oraz prowadzenie zapisów z w/w czynności.
 • Przygotowywanie próbek do badań.
 • Wykonywanie czynności metrologicznych związanych ze sprawdzaniem bieżącym wyposażenia pomiarowego.
 • Obsługa komputera.


Warunki pracy

Budynek nie przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych ośmiogodzinny wymiar czasu pracy, praca w systemie jednozmianowym.Praca laboratoryjno- biurowa w wymuszonej pozycji ciała z wykorzystaniem zestawu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych. Stanowisko pracy zlokalizowane na I pietrze budynku, brak wind. Pomieszczenia laboratoryjne oświetlone przez światło naturalne i sztuczne.Praca laboratoryjna, kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi i czynnikami zakaźnymi, obsługa sprzętu laboratoryjnego, wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności.Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy w laboratorium
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
  ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Bydgoszcz 27.10.2021
  HANDLOWIEC (NR 4781) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 02.11.2021
  Technik Utrzymania Ruchu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Toruń 10.11.2021
  TECHNIK 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Elbląg 03.11.2021
  GOSPODARZ DOMU 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Bydgoszcz 08.11.2021
  TECHNIK (NR 4997) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more