0

aplikacje

id #2576137 17.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw prowadzenia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w Oddziale w Szczecinie

70-340 Szczecin Al. Boh. Warszawy 33

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdza, analizuje, konsultuje projekty czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego, w tym przy zadaniach związanych z realizacją inwestycji z programów rządowych,
 • Rozpatruje ich zgodność z aktualnymi wymogami,
 • Kontroluje i analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg (w tym autostrad w trybie koncesyjnym). Bierze udział w odbiorach oznakowania,
 • Dokonuje rozpoznania potrzeb pod kątem potencjalnych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg, w tym także w ramach zadań przy inwestycjach z programów rządowych,
 • Prowadzi bazę danych o wypadkach drogowych,
 • Prowadzi ewidencję spraw, projektów i archiwizuje materiały wydziału,
 • Rozpatruje wnioski z zakresu zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Przygotowuje do zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału projekty organizacji ruchu,
 • Podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza z zakresu prawa o ruchu drogowym, inżynierii ruchu i zarządzania ruchem,
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, orientacja na osiąganie celów, współpraca, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wieluń 30.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kościan 30.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more