0

aplikacje

id #2576136 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw aplikacji dyplomatyczno - konsularnej Akademia Dyplomatyczna

00-580 Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i przeprowadza pod względem organizacyjnym konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną, organizuje i koordynuje przebieg aplikacji dyplomatyczno-konsularnej (część teoretyczna i praktyczna).
 • Przygotowuje i przeprowadza pod względem organizacyjnym egzamin dyplomatyczno-konsularny oraz konkurs ministra spraw zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.
 • Realizuje nabór do Kolegium Europejskiego w Brugii i Natolinie we współpracy z innymi urzędami administracji publicznej.
 • Przygotowuje wnioski finansowe, umowy (w tym umowy stypendialne) i rozlicza ich realizację. Przygotowuje analizy, raporty, notatki, harmonogramy w zakresie właściwości stanowiska.
 • Prowadzi dokumentację i ewidencję szkoleń i egzaminów, przeprowadza ich ewaluację oraz opracowuje wnioski i sugestie w zakresie właściwości stanowiska.
 • Współpracuje z przełożonym przy opracowywaniu projektów aktów prawnych i instrukcji wewnętrznych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Proponuje zmiany dot. aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej oraz intranetowej MSZ w zakresie właściwości stanowiska.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie korupcją.


3.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie:
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4880 do ok. 5290 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021, poz. 1233 – t.j.).


Dziennik Podawczy:
czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 – j.t. z późn. zm.)


Informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań
Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera –

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 29.11.2021
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 29.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nisko 29.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Żyrardów 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more