0

aplikacje

id #2576134 17.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw administracyjnych w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

61-863 Poznań ul. Kazimierza Wielkiego 24/26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wystawia rachunki, w celu naliczenia opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli oraz oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Sprawdza poprawność rozliczenia kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu odbytych podróży służbowych, w celu ustalenia odpowiedniej wysokości należności przysługujących pracownikom.
 • Prowadzi archiwum zakładowe, w celu: gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania akt oraz przekazania dokumentacji niearchiwalnej, po upływie obowiązującego okresu przechowywania, do brakowania.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- siedziba urzędu - III piętro, brak windy,
- praca przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu ekonomii lub administracji lub archiwistyki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących rozliczania podróży służbowych w jednostce budżetowej oraz archiwizacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kurs archiwizacyjny


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
  ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 21.11.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kielce 21.11.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Brzeg 22.11.2021
  Technik Operator/ Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 21.11.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more