0

aplikacje

id #2576131 17.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw wykonywania badań genetycznych w Laboratorium Kryminalistycznym

35-036 Rzeszów Ul. Dąbrowskiego 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje badania genetyczne zgodnie z obowiązującą procedurą badań ze specjalności genetyka sądowa
 • Uczestniczy w czynnościach procesowo -kryminalistycznych
 • Uczestniczy w testach biegłości
 • Wdraża nowe metody badawcze oraz doskonali procedury
 • Realizuje audyty wewnętrzne
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą wykonywanych badań
 • Przygotowuje materiały archiwalne


Warunki pracy

Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca w laboratorium w warunkach narażenia na kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • List motywacyjny podpisz odręcznie.

 • Oświadczenia powinny być zgodne z treścią podaną w ogłoszeniu.

 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz źródłach informacji o podobnym charakterze.

 • Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe - kierunek biologia lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 6 miesiecy pracy w laboratorium przy realizacji badań z zakresu biologii molekularnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność i kreatywność
 • Asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • Sprawna obsługa komputera
 • Znajomość podstawowych przepisów dot. służby cywilnej
 • Ogólna wiedza z zakresu kryminalistyki
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie wykonywania czynności procesowo - kryminalistycznych przez pomocników organu procesowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Język angielski poziom A1 (znajomość umożliwiająca obsługę urządzeń oraz czytanie i rozumienie literatury przedmiotu)
 • Przeszkolenie z obsługi analizatora genetycznego, aparatu Real-Time PCR, termocyklera
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie zawodowe, długość i rodzaj doświadczenia np.: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 03.12.2021
Specjalista ds. Rozwoju i Szkoleń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 02.12.2021
Specjalista ds. Windykacji Prawnej Małych Firm 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Oława 01.12.2021
Główny Specjalista ds. BHP 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 02.12.2021
Specjalista ds. Raportowania Ryzyka Modeli 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more