0

aplikacje

id #2576130 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw utrzymania dróg w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej

31-542 Kraków ul. Mogilska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje i analizuje stan techniczny dróg oraz określa potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowuje materiały do postępowań przetargowych od strony merytoryczno - technicznej, prowadzi analizę kosztów utrzymania oraz monitoring wydatków w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na poziomie Oddziału. Wykonywanie zadań związane jest m.in. z realizacją programów rządowych takich jak: Program Budowy Dróg Krajowych, Program budowy 100 obwodnic, Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. W ramach powyższego pracownik przygotowuje materiały wejściowe (w tym Program Inwestycji) związane z przygotowaniem zadań, koordynuje wprowadzenie zadań do realizacji (plany rzeczowo-finansowe), monitoruje stan zaawansowania zadań oraz współpracuje z komórkami merytorycznymi w zakresie realizacji, nadzoru, odbioru i rozliczania rzeczowo – finansowego zadań,
 • Przygotowuje opracowania niezbędne w bieżącej pracy Punktu Informacji Drogowej (PID) - np. Operaty zimowego utrzymania dróg, przygotowuje informatory Zimowego Utrzymania Dróg dla mediów oraz dla Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz uczestniczy w pracach PID,
 • Odpowiada za terminowość przekazywanych informacji (o sytuacji na drogach, o ruchu drogowym oraz o możliwych objazdach) w celu informowania użytkowników dróg o utrudnieniach na drogach. Współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną,
 • Współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych, budowy i przebudowy chodników,
 • Prowadzi sprawy związane z dzierżawą MOP tj. przygotowuje materiały do przetargu, bierze udział w przeprowadzeniu postępowania, a następnie kontroluje dzierżawców. Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów oraz współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego oraz z Urzędami celnymi w zakresie kontroli nacisków osi, masy i wymiarów pojazdów ciężarowych,
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem (m.in. systemów osłony wizyjno - meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej) oraz prowadzi sprawy związane z przystankami komunikacyjnymi,
 • Współpracuje z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z bieżącego i zimowego utrzymania dróg, opracowania Programów Inwestycji i Aneksów do nich oraz analizuje i udziela odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej,
 • Kontroluje i prowadzi wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach przejazdów pojazdów nienormatywnych krajowych przewoźników drogowych i uzgadniania tras przejazdów, kontroluje i prowadzi sprawy związane z roszczeniami odszkodowawczymi w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi oraz prowadzi monitoring procedur odszkodowawczych, decyzji i postanowień administracyjnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 21.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 24.11.2021
Młodszy Specjalista ds. Dochodowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 23.11.2021
Specjalista ds. HR / Obsługi Pracowników 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
operator służby kontroli ruchu statków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Skawina 24.11.2021
Specjalista ds.Rachunkowości i Podatków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more