0

aplikacje

id #2576129 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw portali internetowych Biuro Rzecznika Prasowego

00-580 Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje prace redakcyjne i edycyjne w ramach prowadzonych portali (właściwych dla obszaru stanowiska). Zapewnia wysoką jakość i terminowość prac nad serwisem. Tworzy treści na potrzeby serwisów społecznościowych wykorzystywanych w komunikacji internetowej przez MSZ, także w sytuacjach kryzysowych.
 • Pozyskuje i tworzy odpowiednie treści (tekstów, zdjęć) do publikacji w mediach społecznościowych i w redagowanych portalach oraz zapewnienia ich rozwój we współpracy z innymi instytucjami, komórkami organizacyjnymi ministerstwa, placówkami zagranicznymi, partnerami zewnętrznymi (m.in. autorzy zewnętrzni, agencje fotograficzne, przedstawiciele władz regionalnych, przedstawiciele redakcji).
 • Bierze udział w realizowanych, przy współpracy partnerów zewnętrznych (wykonawcy stron internetowych, graficy, programiści, agencje PR i interaktywne) projektach. Bierze bezpośredni udział w negocjowaniu umów na zakup usług związanych z komunikacją internetową zawieranych przez MSZ.
 • Uczestniczy w realizacji projektów priorytetowych, w tym w postępowaniach przetargowych dotyczących realizowanych projektów z zakresu komunikacji internetowej.
 • Dokonuje przeglądu informacji na temat polskiej polityki zagranicznej, najnowszych technologii teleinformatycznych, komunikacyjnych i multimedialnych, proponuje i wdraża nowe rozwiązania. Śledzi rozwój komunikacji internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji cyfrowej, a także technologii wykorzystywanych w Internecie oraz mediów społecznościowych.
 • Nadzoruje sposób prezentacji przypisanych obszarów tematycznych i jakość ich redagowania przez redaktorów lokalnych z innych komórek organizacyjnych i placówek zagranicznych.
 • Przeprowadza analizy statystyk internetowych portali internetowych ministerstwa monitorujących realizację strategii komunikacyjnej portalu internetowego MSZ.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


3.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


4.       Zagrożenie korupcją.


5.       Praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych.


6.       Zagrożenie atakiem cybernetycznym na konta instytucjonalne i osobiste pracownika.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie:
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4880 PLN do ok. 5690 PLN oraz dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2021 poz. 1233 –

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 29.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 29.11.2021
inspektor farmaceutyczny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more