0

aplikacje

id #2576127 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Wydział Wspomagający

32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi obsługę kadrową funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych Jednostki zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa, przygotowuje dokumentację dotyczaca przyjecia, przebiegu i zakończenia stosunku pracy/ służby
 • prowadzi postępowania administracyjne I instancji, oraz przygotowuje projekty decyzji ze stosunku służbowego (powołanie, mianowanie, dlegowanie, zmiany uposażenia)
 • prowadzi akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników. Opracowuje analizy i zestawienia zbiorcze oraz wnioski i propozycje kadrowe oraz prowadzi ksiażkę etatową Jednostki
 • sporządza analizy etatowo - osobowe komórek organizacyjnych Jednostki
 • bierząca obsługa systemu SWOP, SESPol, IntraDoc
 • planowanie polityki szkoleniowej w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, bierząca analiza zapotrzebowania na kursy i szkolenia, sprawozdawczość oraz kompletowanie dokumentacji słuzbowej w celu uczestnictwa w szkoleniach funkcjonariuszy i pracowników
 • w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału Wspomagajacego nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentacji w kierowanej komórce organizacyjnej,podejmowanie decyzji w imieniu Naczelnika Wydziału Wspomagającego
 • planowanie organizacja i udział w uroczystościach o charakterze ceremonialnym
 • odpowiedzialność za planowanie, wykorzystanie i podział środków finansowych będacych w dyspozycji Kierownika Jednostki


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urzadzeń biurowych, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze pierwszym siedziby, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe administracja publiczna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
co najmniej 2 lata w obszarze kadrowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość procedur oraz aktów prawnych (Ustawa o Policji, Rozporządzenia i Zarzadzenia wykonawcze, Ustawa o Służbie Cywilnej, Kodeks Pracy)
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej Poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Poswiadczenie bezpieczeństwa
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 25.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lublin 25.11.2021
  zastępca kierownika oddziału 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.11.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 25.11.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more