0

aplikacje

id #2576126 17.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje projekty zarządzeń i decyzji wojewody w sprawie zmian w budżecie wojewody (w tym na podstawie decyzji centralnych) oraz zawiadamia strony o dokonanych zmianach w budżecie wynikających z zarządzeń lub decyzji wojewody;
 • sporządza projekty wystąpień do ministra finansów oraz innych ministerstw, w celu uzyskania zwiększenia wydatków budżetu wojewody na dany rok budżetowy, w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • prowadzi rejestry dotyczące planów wydatków budżetowych oraz bieżących aktualizacji zmian;
 • uczestniczy w procesie opracowywania i przygotowania materiałów do projektu budżetu państwa w części 85/32- województwo zachodniopomorskie (w układzie tradycyjnych i zadaniowym);
 • uczestniczy w procesie opracowywania planu finansowego dochodów i wydatków budżetu wojewody w granicach kwot dochodów i wydatków określonych ustawą budżetową, w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • sporządza projekty pism do ministerstw, urzędów centralnych, jednostek administracji zespolonej, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów w zakresie dotyczącym planowania i realizacji budżetu wojewody;
 • ewidencjonuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu wojewody w ramach systemu finansowo-księgowego BW oraz elektronicznego systemu do obsługi budżetu państwa TREZOR.


Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

REKRUTACJA:


1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata


×        Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,


×        Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,


×        Do składania dokumentów zachęcamy również osoby o specjalnych potrzebach, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu


×        Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,


×        Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu


×        Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone  z przyczyn formalnych,


×        Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Pracownik produkcji - stabilna praca 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 26.11.2021
Specjalista ds. Obsługi Magazynowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Magazynu - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 26.11.2021
Specjalista w Wydziale Handlowym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista ds. controllingu produkcjnego (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more