0

aplikacje

id #2576125 17.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw instytucjonalnych aspektów funkcjonowania UE w Wydziale do Spraw Wymiaru Politycznego i Instytucjonalnego UE Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje merytoryczne stanowisko, we współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz ekspertami departamentu i innych komórek KPRM, w zakresie instytucjonalnych aspektów funkcjonowania UE oraz innych spraw leżących w kompetencji Wydziału
 • monitoruje rozwój UE w kwestiach funkcjonowania instytucji i relacji międzyinstytucjonalnych oraz pod kątem funkcjonowania Polski w UE
 • monitoruje i analizuje programy prac i sprawozdania instytucji UE w zakresie instytucjonalnych aspektów funkcjonowania UE
 • przygotowuje wkład tezowo-informacyjny i analityczny dla przedstawiciela Polski na posiedzenia poszczególnych instytucji i ciał UE (w tym COREPER II, GAC, Rady Europejskiej, ew. grup roboczych, Parlamentu Europejskiego)
 • opiniuje dokumenty UE i PL o charakterze politycznym i instytucjonalnym pod względem zgodności z polskimi interesami i stanowiskiem
 • przygotowuje materiały, opracowania i analizy w obszarze właściwości stanowiska na potrzeby kierownictwa departamentu, Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz Prezesa Rady Ministrów
 • opracowuje wkłady merytoryczne do materiałów na wizyty zagraniczne przedstawicieli Polski (tezowo-informacyjne), projekty stanowisk (lines to take), notatki i analizy


Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami), krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Na stanowisku pracy występuje zagrożenie korupcją.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 30.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more