0

aplikacje

id #2576122 17.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Biuro PINB

56-100 Wołów pl. Piastowski 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjęcia interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych z dziedziny Prawa budowlanego
 • prowadzenie lub uczestnictwo w kontrolach i oględzinach budów i obiektów budowlanych


Warunki pracy


 • praca również poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych

 • korzystanie z samochodu służbowego bez etatowego kierowcy

 • siedziba urzędu znajduje się na III piętrze w budynku z windą

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, aktów wykonawczych i procedur administracyjnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości powyżej 3m i przy komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, komunikatywność , zdolności analityczne
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące posiadania prawa jazdy kat. B
 • decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia umożliwiającego pracę na wysokości powyżej 3m i przy komputerze
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołowie
  pl. Piastowski 2,
  56-100 Wołów
  III piętro pokój 41
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 29.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 29.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 29.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kępno 29.11.2021
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more