0

aplikacje

id #2576119 17.11.2021

terenowy inspektor mostowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

terenowy inspektor mostowy w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA w Łodzi

91-857 Łódź ul. Irysowa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad realizacją przeglądów zleconych;
 • analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz określa potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich;
 • przygotowuje propozycje podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich;
 • prowadzi ewidencję obiektów mostowych tuneli, przepustów i promów, gromadzi i weryfikuje dane o obiektach inżynierskich;
 • prowadzi sprawozdawczość w zakresie stanu drogowych obiektów inżynierskich i gospodarki mostowej;
 • obsługuje program komputerowy System Gospodarki Mostowej służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,


- praca np. na wysokości, nad nurtem rzeki, w warunkach ruchu drogowego, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach rewizyjnych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Siedziba biura będzie mogła być zlokalizowana również w siedzibie Rejonu w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane;

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich
 • znajomość obsługi komputera – Pakiet MS Office;
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM
 • znajomość sieci
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Kierownik Budowy - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik robót 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 02.12.2021
Pracownik produkcji (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 01.12.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 02.12.2021
Specjalista ds. płatności i rozrachunków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more