0

aplikacje

id #2576118 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw przetwarzania informacji niejawnych w Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych, Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia poprawność funkcjonowania Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych w Urzędzie w zakresie przestrzegania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych;
 • Nadaje, przyjmuje, przewozi, wydaje i udostępnia materiały zawierające informacje niejawne, a także ewidencjonuje oraz przetwarza dokumenty niejawne w systemie niejawnej poczty internetowej;
 • Nadzoruje poprawność oznaczania dokumentów niejawnych przez wykonawców oraz przygotowuje projekty pism, w tym z klauzulą niejawności w zakresie merytorycznym ZOI;
 • Bierze udział w procesie związanym z archiwizacją i brakowaniem dokumentów niejawnych w Urzędzie;
 • Uczestniczy w prowadzeniu okresowych przeglądów materiałów niejawnych w Urzędzie;
 • Bierze udział w prowadzeniu instruktaży i szkoleń z zakresu wykonywania dokumentów niejawnych;
 • Uczestniczy w opracowywaniu dokumentów i procedur z obszaru ochrony informacji niejawnych;


Warunki pracy

- obsługa klientów


- nietypowe godziny pracy (w  tym dyżury) Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie jest dostosowaney do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. widny, toalety).
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony informacji niejawnych w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” oraz poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „NATO SECRET” i „SECRET UE/ EU SECRET” lub zgoda na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta / interesanta (umiejętności interpersonalne), myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi kancelarii tajnych lub kancelarii niejawnych kurs archiwisty I stopnia


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koło 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 25.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 25.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more