0

aplikacje

id #2576117 17.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Biurze Generalnego Dyrektora

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje zadania w zakresie Zespołu Współpracy Międzynarodowej w celu koordynacji współpracy międzynarodowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z administracjami drogowymi innych państw oraz organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi (CEDR, PIARC),
 • Koordynuje współpracę w ramach projektu UNECE TEM, w tym obsługuje Biura projektu,
 • Obsługuje wyjazdy zagraniczne pracowników GDDKiA,
 • Reprezentuje na arenie międzynarodowej organ polskiej administracji drogowej,
 • Analizuje materiały w zakresie współpracy międzynarodowej i przekazuje je właściwym komórkom organizacyjnym GDDKiA,
 • Organizuje i obsługuje spotkania gości zagranicznych oraz Kierownictwa i pracowników GDDKiA,
 • Współredaguje miesięcznik „Kurier Drogowy” w zakresie bloku międzynarodowego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie
praca w siedzibie urzędu,
praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
praca w pokoju wieloosobowym
pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z kontaktami międzynarodowymi,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość: ustawy o drogach publicznych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
 • Znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Myślibórz 30.11.2021
  młodszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Sejny 30.11.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 30.11.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 30.11.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more