0

aplikacje

id #2576116 17.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw pracowniczych w Wydziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych w Oddziale GDDKiA w Lublinie

20-075 Lublin ul. Ogrodowa 21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi akta osobowe pracowników oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników,
 • Kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy oraz prowadzi ewidencję: czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych oraz innych nieobecności,
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania ocen pracowniczych członków korpusu służby cywilnej oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego,
 • Prowadzi sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną z zakresu zatrudnienia, fluktuacji kadr, czasu pracy i szkoleń,
 • Prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników oddziału oraz ewidencję wydatków ponoszonych na realizację tego celu. Rozpoznaje, planuje i analizuje potrzeby szkoleniowe pracowników Oddziału oraz przygotowuje coroczny plan szkoleń,
 • Realizuje zadania związane z funduszem socjalnym,
 • Przyjmuje wnioski i wystawia skierowania do pomieszczeń socjalnych będących w dyspozycji Oddziału,
 • Prowadzi stosowne ewidencje wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw upoważnień.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, wyjazdy służbowe krajowe
-   oświetlenie naturalne i sztuczne,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych, ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel i Word,
 • umiejętność skutecznej komunikacji i obsługi klienta,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi systemu SAP w zakresie modułu HR,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 02.12.2021
Pracownik produkcji - branża AGD 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 03.12.2021
Koordynator Działu Technologicznego (Bielizna) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 02.12.2021
Specjalista ds. Windykacji Prawnej Małych Firm 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik robót 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 05.12.2021
Specjalista ds. rekrutacji i pracy tymczasowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more