0

aplikacje

id #2576115 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym, Biuro Dyrektora Generalnego

02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje ze służbami ochrony obiektu w ramach świadczonej usługi ochrony osób i mienia w celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń i ochrony pracowników osób i mienia ULC.
 • Realizuje zakupy bieżące, między innymi art. biurowe, materiały eksploatacyjne, wyposażenie i art. spożywcze.
 • Administruje uprawnieniami dostępowymi do pomieszczeń, identyfikatorami osobowymi oraz kartami kontroli dostępu.
 • Aktualizuje książką telefoniczną Urzędu dostępną na stronie intranetowej Urzędu.
 • Kontroluje i organizuje sprawy administracyjne związane z najmem pomieszczeń, sprzątaniem i zapewnieniem łączności telefonicznej.
 • Monitoruje i obsługuje sprawy związane z obsługą telefonii komórkowej i stacjonarnej użytkowanej w Urzędzie, delegaturach i jednostkach terenowych Urzędu, w tym dokonuje podłączeń telefonicznych.
 • Aktualizuje wykaz wyposażenia pracowników Urzędu w telefony komórkowe oraz monitoruje i sporządza cykliczne raporty w tym zakresie.
 • Wspiera Kierownictwo w zakresie transportu gości Urzędu i pracowników.


Warunki pracy


 • praca z klientem zewnętrznym 

 • prowadzenie samochodu służbowego

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze obsługi administracyjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kategorii B
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu: zamówień publicznych, finansów publicznych, Ustawy Prawo telekomunikacyjne
 • Dobra praktyczna znajomość obsługi telefonów stacjonarnych i komórkowych posiadających różne systemy operacyjne.
 • Wiedza dot. nowych technologii telekomunikacyjnych oraz umiejętność wykorzystania jej w praktyce
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta / interesanta (umiejętności interpersonalne), myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność przełączania numerów w szafach krosowniczych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Katowice 02.12.2021
Pracownik produkcji (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 30.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 30.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more