0

aplikacje

id #2576113 17.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale ds. Substancji Kontrolowanych i Sfałszowanych Produktów Leczniczych w Departamencie Nadzoru

00-082 Warszawa Ul. Senatorska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje wnioski przesyłane przez podmioty zewnętrzne oraz przygotowuje projekty zezwoleń/pozwoleń w zakresie nadzoru nad substancjami kontrolowanymi w związku z realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzeń unijnych, w tym wynikających z konwencji ONZ; Jednolitej Konwencji o środkach Odurzających z 1961 r. zmienionej Protokołem z 1972r. oraz Konwencji z 1971 r. o substancjach psychotropowych. Przygotowuje projekty decyzji (zezwoleń/pozwoleń).
 • Współpracuje z przedstawicielami innych organów i instytucji zajmujących się zwalczaniem i zapobieganiem fałszowania produktów leczniczych oraz z organizacjami i jednostkami w zakresie prowadzonych zagadnień, w szczególności z organami ścigania w zakresie prowadzonych postepowań związanych z podejrzeniem sfałszowania lub sfałszowaniem produktów leczniczych pozostających w legalnym łańcuchu dystrybucji produktami leczniczymi.
 • Współuczestniczy w prowadzeniu postępowań związanych z podejrzeniem sfałszowania lub sfałszowaniem produktów leczniczych pozostających w legalnym łańcuchu dystrybucji produktami leczniczymi w szczególności dokonuje dogłębnej i szczegółowej analizy dokumentacji dotyczącej zgłoszenia.
 • Współuczestniczy w rozpatrywaniu zgłoszeń (w języku angielskim) otrzymywanych w ramach systemu Rapid Alert (RA) w zakresie sfałszowania produktu leczniczego oraz systemu Working Group of Enforcement Officers (WGEO) Rapid Alert w zakresie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi oraz procederu fałszowania produktów leczniczych.
 • Przygotowuje analizy i projekty sprawozdań dotyczących obrotu substancjami kontrolowanymi. Uzupełnia wewnętrzną bazę danych dot. obrotu substancjami kontrolowanymi.


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Urzędu).

 • Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce O GIF/Kariera/Ogłoszenia o wolnych stanowiskach.

 • Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 • życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane

 • wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane

 • dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni

 • w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Siemiatycze 25.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gniezno 24.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Leszno 25.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Braniewo 25.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Grudziądz 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more